Tekoäly listaa asiallisesti erilaiset hommat, mutta toistaiseksi vain ihminen toteuttaa ne

16.4.2024 | Kati Haapakoski

Koska Suomessa jokaisen ihmisen täytyy ottaa tekoäly jotenkin haltuun, pyrin opiskelemaan sitä. Hiljattain luin kymmeniä  toinen toistaan pitempiä tekoäly käsitteleviä kirjoituksia eri lähteistä. 

Päätin taannoin ottaa tavaksi hankkia säännöllisesti tietoa tekoälystä ja lisätä ymmärrystä siitä, koska onhan käynnissä kaikkien aikojen teknologinen murros. Niinpä olen reilun lukenut eri lähteistä kymmeniä toinen toistaan pitempiä näkemyksiä ja arvioita suomeksi ja englanniksi.

Tiedän, että tekoälyn sovellukset kehittyvät koko ajan, ja sen potentiaali on valtava kaikilla toimialoilla. Sekin on selvää, että yksi tekoälyn suurimmista eduista on sen kyky analysoida suuria datamääriä nopeasti ja tarkasti.

Tekoäly kiinnostaa, mutta monet kertovat tekoälystä samoja asioita

Luku-urakan tuloksiin olen oikeastaan kuitenkin pettynyt. Lähes kaikki kirjoitukset toistavat samoja asioita hieman eri järjestyksessä ja eri tavoin ilmaistuna. Kävi mielessä, onko tekoäly kirjoittanut ne kaikki ja sen jälkeen ihminen on muokannut niitä hieman.

Tuskin nyt kaikki kertomisen arvoinen on jo kerrottu näinkin monimutkaisesta asiasta. Luulisi, että generatiivisesta tekoälystä, kuten tekstiä generoivasta GPT:stä ja kuvia generoivasta DALL-Esta, olisi enemmänkin kerrottavaa.

Kävi mielessä sekin, että tekstejä ovat kirjoittaneet kaltaiseni ihmiset, joiden ymmärrys tekoälystä on ainakin toistaiseksi vähäistä ja kirjoittamalla he pyrkivät lisäämään sitä. Ehkä todelliset asiantuntijat keskustelevat foorumeilla, jonne tavalliset lukijat eivät päädy.

Tekoäly laatii sisältöjä tehokkaasti, mutta millaisia sisältöjä?

Otin esimerkiksi viestintää ja sisältöjä käsittelevät kirjoitukset ja etsin tietoa siitä, kuinka tekoäly niiden tekemiseen vaikuttaa. Oletettavasti valtavasti, sillä tekoäly laatii sisältöjä tehokkaasti. Arvelin, että maailmalta löytyy toimistoja, jotka ovat keränneet ja julkaisseet kaiken mahdollisen tiedon aiheesta. Voi olla, että niitä löytyy, mutta syystä tai toisesta minä en niitä löytänyt.

Näissäkin kirjoituksissa toistettiin samankaltaisia ajatuksia, näkemyksiä ja arvioita. Joku kirjoittaja vaikutti tuomiopäivän pasuunalta: kaikki on mennyttä, pakene vielä kun voit. Tämä perustui oletukseen, että tekoäly korvaa tulevaisuudessa kaiken ihmisten suorittaman viestintään, markkinointiin ja sisältöihin liittyvän työn.

Ainakin vielä nykyisin on helppo tunnistaa tekoälyn laatima sisältö. Se on hajutonta ja mautonta, liiankin asiallista. Kuvissa on virheitä. Tekoäly ei kykene kriittiseen ajatteluun, syvälliseen pohdintaan, empatiaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ne ovat ihmisen kykyjä.

Ehkä tulevaisuudessa tekoäly pystyy jäljittelemään näitä taitoja, mutta siihen asti se on työkalu muiden joukossa.

Tähänastisen luku-urakkani paras tulos oli se, että enemmän kirjoittajia, jotka tuntuivat luottavan omaan osaamiseensa ja kykyynsä mukautua muutoksiin. He pohtivat keinoja, joiden avulla voi luovia eteenpäin.

Eipä auta kuin yrittää pysyä kärryillä ja hankkia lisää tietoa.

Tekoälyn vuoro: Mitä tekoäly sanoo tekoälyn käyttöön liittyvästä vastuullisuudesta?

Pistin kirjoituksen lopuksi myös ChatGPT:n töihin. Kysyin siltä, millaisia ovat tekoälyn käyttöön liittyvät vastuullisuuteen ja eettisiin periaatteisiin liittyvät kysymykset. Se generoi alle minuutissa monipuolisen vastauksen, joka sisälsi eettiset periaatteet, yhteiskunnalliset näkökulmat, oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät kysymykset ja tekniset käytännöt.

Ihminen tarvitaan ohjeiden toteuttamiseen ja noudattamiseen.