Töitämme

Sisällöt ja selvitykset

Sisällöt ja
selvitykset

Sote-organisaatioille koulutuksia tarjoava Skhole halusi selvittää, millaisella prosessilla hyvinvointialue ja sen potentiaalinen iso asiakas tekevät hankintoja ja miten koulutushankinnat perustellaan. Wise Words toteutti Skholelle haastattelujen perusteella raportin tuotteistamisen ja myynnin tueksi.

FCG halusi tuoda yhteiskunnalliseen johtamiskeskusteluun julkisen sektorin näkökulmia tilanteessa, jossa sote-uudistus on käynnissä ja hyvinvointialueet ovat aloittamassa toimintaansa. Wise Words toteutti FCG:lle kahdeksanosaisen podcast-sarjan kuntasektorin johtamisesta.

Etu ry uudisti verkkosivunsa mediallisempaan suuntaan pyrkimyksenään ottaa ajatusjohtajuutta erikoiskaupan alan edistäjänä, edunvalvojana ja äänenkannattajana. Wise Words on tuottanut sivuille artikkelisisältöjä vuodesta 2021 asti.

Lääkealan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Medaffcon halusi tuoda esiin asiantuntemustaan, toimintatapaansa ja laajaa palveluvalikoimansa. Wise Words laati yhdessä Medaffconin kanssa sisältöstrategian ja -suunnitelman. Sisältösuunnitelman näkökulmien sparrausta ja sisällöntuotantoa tehdään jatkuvassa yhteistyössä.

Keväällä 2022 suuri pohjoismainen rakennusyhtiö NCC halusi selvittää, miten kaksi vuotta jatkunut etätyö oli muuttanut työntekijöiden asenteita hybridityöskentelyyn. Selvitystyön tulokset koottiin yksiin kansiin Työn uudet kasvot-julkaisuun.

Alkuvuodesta 2023 Jotpa julkaisi Kantar Publicilta tilaamansa kyselytutkimuksen, jossa se selvitti työikäisten kokemuksia jatkuvasta oppimisesta. Tutkimuksessa nousivat esiin vastaajat, joilla oli todettu oppimisvaikeus. Jotpa halusi syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista.

Alma Talent julkaisee lääkäreille ja terveysalan päättäjille suunnattua ajankohtais- ja uutislehteä Mediuutisia. Alma Talent halusi ulkoistaa tapahtumien sisältöjen suunnittelua ja koostamista.

Strategiat ja suunnitelmat

Strategiat ja
suunnitelmat

Lääkealan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Medaffcon halusi tuoda esiin asiantuntemustaan, toimintatapaansa ja laajaa palveluvalikoimansa. Wise Words laati yhdessä Medaffconin kanssa sisältöstrategian ja -suunnitelman. Sisältösuunnitelman näkökulmien sparrausta ja sisällöntuotantoa tehdään jatkuvassa yhteistyössä.

Koulutus ja valmennus

Koulutus ja
valmennus

Syöpäjärjestöt halusi kehittää laajan valtakunnallisen viestintäverkostonsa mediataitoja koulutuspäivässään. Wise Words toteutti vuorovaikutteisen mediavalmennuksen, joka sisälsi esimerkiksi median toimintatavat, neuvot toimittajien kontaktointiin ja konkreettisen harjoituksen.

Selvitysten, blogitekstien, kannanottojen ja lausuntojen kirjoittaminen on keskeinen osa asiantuntijoiden työtä edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestössä. Wise Words toteutti Lääketeollisuus ry:lle kirjoittajavalmennuksen.

Terveys- ja sosiaalipalveluita hyvinvointialueille ja yksityisille sote-alan toimijoille tuottava Luona halusi vahvistaa osaamista median pelisäännöistä. Wise Words toteutti Luonan johtoryhmälle mediavalmennuksen.

Koulutus-, lääkeinformaatio­palveluiden ja tiedolla johtamisen ohjelmisto- ja asiantuntijayritys Pharmaca toivoi koulutusvalikoimaan koulutusta, joka antaa tietoa ja konkreettisia välineitä tutkimusviestintään lääkealalla. Wise Words toteutti Pharmacalle Tehokas tutkimusviestintä -koulutuksen.

Sparraus ja
näkökulmat

Sparraus ja näkökulmat

Etu ry uudisti verkkosivunsa mediallisempaan suuntaan pyrkimyksenään ottaa ajatusjohtajuutta erikoiskaupan alan edistäjänä, edunvalvojana ja äänenkannattajana. Wise Words on tuottanut sivuille artikkelisisältöjä vuodesta 2021 asti.

Apua tapahtumien sisältöjen suunnitteluun ja kokoamiseen

logo_Alma-Talent-2

Alma Talent julkaisee lääkäreille ja terveysalan päättäjille suunnattua ajankohtais- ja uutislehteä Mediuutisia. Alma Talent halusi ulkoistaa tapahtumien sisältöjen suunnittelua ja koostamista.

Sote-organisaatioille koulutuksia tarjoava Skhole halusi selvittää, millaisella prosessilla hyvinvointialue ja sen potentiaalinen iso asiakas tekevät hankintoja ja miten koulutushankinnat perustellaan. Wise Words toteutti Skholelle haastattelujen perusteella raportin tuotteistamisen ja myynnin tueksi.