Mediavalmennus

syopajarjestot-fb

Tilanne ja tarve

Syöpäjärjestöt halusi kehittää valtakunnallisen viestintäverkostonsa mediataitoja.

Viestintäverkosto koostuu henkilöistä, joista osa on kokoaikaisia viestijöitä. Suurimmalla osalla viestintä on sivutoimi, joten koulutuksen tuli antaa eväitä median lähestymiseen ihmisille, jotka eivät ole viestinnän ammattilaisia.

Toiveena oli saada käsitystä siitä, miten, missä kanavissa ja millaisin viestein toimittajia voi lähestyä ja miten media ja toimittajat ylipäätään toimivat.

Ratkaisu

Wise Words toteutti vuorovaikutteisen mediavalmennuksen, joka sisälsi esimerkiksi median toimintatavat ja neuvot toimittajien kontaktointiin.

Valmennuksessa keskusteltiin myös osallistujien omista kokemuksista esimerkiksi haastattelutilanteissa.

Valmennuksessa tehtiin harjoitus, jossa osallistujat työstivät ryhmissä pitchausviestin toimitukselle. Tulokset käytiin yhdessä läpi.

Aihe tuli lähelle

 

"Kati oli hienosti huomioinut meidät perehtymällä meidän skeneemme – se varmasti auttoi osaltaan sitä, että aihe tuli lähelle ja konkreettiseksi. Minusta oli hienoa seurata, miten Kati alussa sanallistaen yhteisen työn raameja mahdollisti yhteyden ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin syntymisen. Minullekin valmennus oli tosi antoisa, vaikka aihe sinänsä entiselle toimittajalle tuttu olikin."

 

Syöpäjärjestöt

Nina Airisto, Viestinnän asiantuntija

Haluatko parantaa oman tiimisi kirjoitusosaamista?