Markkinaymmärryksen vahvistaminen

skhole_logo_111

Tilanne ja tarve

Skhole tuottaa verkkokoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Sen koulutusratkaisu eroaa perinteisestä mallista, jolla koulutuksia on totuttu ostamaan. Yksittäisen koulutuksen sijaan Skhole tarjoaa alustallaan asiakkaalle kiinteään hintaan hyvin monenlaisia koulutuksia.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen muutti pääätöksentekoa ja ostopolkuja julkisella sektorilla.

Skhole halusi selvittää, millaisella prosessilla hyvinvointialue ja sen potentiaalinen iso asiakas tekevät hankintoja ja miten koulutushankinnat perustellaan.

Tavoitteena oli selvittää, miten Skholen kannattaisi paketoida ja myydä palveluaan uusille asiakkaille.

Ratkaisu

Wise Words teki Skholelle puolistrukturoituihin haastatteluihin ja muuhun tiedonhankintaan perustuvan raportin, jossa se määritteli asiakkaiden ostopolun, sen eri vaiheet sekä päätöksentekijät.

Lisäksi se selvitti, mitkä asiat vaikuttavat asiakkaiden koulutushankintoihin ja miten koulutusten nykyistä hankintamallia perustellaan, kuinka hyvin sote-henkilöstölle suositeltu vuosittainen koulutusmäärä toteutuu ja mitkä ovat suosituimpia koulutuksia.

Skhole sai raportista tukea palvelunsa tuotteistamiseen ja myynnin suuntaamiseen.

Olipas karu tilannekuva

 

"Raportista saimme välineitä myyntiin ja toimenpiteiden viemiseen oikeaan suuntaan. Se oli selkeä ja konkreettinen.

Tilannekuvan olisimme toivoneet olevan toisenlainen kuin miltä se näytti. Meille oli silti tärkeää saada rehellistä tietoa siitä, millä perusteella asiakkaamme tekevät hankintoja ja miten meidän kannattaa rakentaa heille palveluita."

 

Skhole

Tuomas Lipponen, Toimitusjohtaja ja perustaja

Haluatko apua tuotteistamisen tueksi?