Työn uudet kasvot -julkaisun toimittaminen ja kirjoittaminen

ncc-logo-png-transparent

Tilanne ja tarve

Vuonna 2020 alkoi teollistumisen jälkeisen aikakauden laajamittaisin etätyön aikakausi, kun koronapandemia sulki tietotyöläiset koteihinsa ja toimistot tyhjenivät. Moni asia työn tekemisen tavoissa, arvoissa ja kulttuurissa muuttui.

Kun pandemia hellitti, ihmiset eivät enää palanneet toimistoihin, vaan jäivät koteihinsa. Hybridityön käsite yleistyi ja monilla työpaikoilla jouduttiin pohtimaan, miten uuteen normaaliin pitäisi suhtautua.

Keväällä 2022 suuri pohjoismainen rakennusyhtiö NCC halusi selvittää, miten kaksi vuotta jatkunut etätyö oli muuttanut työntekijöiden asenteita.

Mitä he halusivat? Mitä fyysinen työpaikka merkitsi heille? Ja ennen kaikkea, mitä hybridityön yleistyminen tarkoitti toimistotyön tulevaisuuden kannalta? Toimistotiloja rakennuttavalle ja vuokraavalle yhtiölle nämä olivat bisneskriittisiä kysymyksiä.

Ratkaisu

NCC halusi ottaa ajatusjohtajan roolia työn murrokseen liittyvässä keskustelussa julkaisemalla laajaan tutkimusaineistoon perustuvan, journalistisesti tuotetun julkaisun. Miia toimi julkaisun toimittajana ja kirjoittajana.

Teksti perustui konsulttiyhtiö Un/known Oy:n keräämään laadulliseen (henkilökohtaiset asiantuntijahaastattelut, n=20) ja määrälliseen (tietotyöläisille suunnattu kysely, n=586) dataan.

Datan lisäksi Miia ja Un/known suunnittelivat ja fasilitoivat kaksi yhteistä työpajaa NCC:n henkilökunnalle.

Tutkimusvaihe päättyi kesäkuun 2022 lopussa ja tuloksena syntyi julkaisu “Työn uudet kasvot. 5 trendiä, jotka muokkaavat työn tulevaisuutta.” Julkaisun voi ladata täältä: ncc.fi/tyonuudetkasvot/

Haluatko tuottaa oman julkaisun?