Suunnitelmallista ja osaavaa sisällöntuotantoa

medaffcon

Tilanne ja tarve

Lääkealan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavan Medaffconin tavoitteena oli tuoda aiempaa vahvemmin esiin asiantuntemustaan, toimintatapaansa ja laajaa palveluvalikoimansa nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Työntekijöillä on vahvaa osaamista ja näkemyksiä lääkealan tutkimuksesta, mutta niiden nostaminen esiin omin voimin oli vaikeaa. Siksi Medaffcon halusi kumppanin, joka auttaa sitä viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa ja joka tuntee hyvin lääkealan tutkimuksen teemoja sekä ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuksia.

Ratkaisu

Wise Wordsin Anna ja Kati rakensivat Medaffconin johdon ja tiiminvetäjien kanssa viestintäsuunnitelman, jossa määriteltiin viestinnän kohderyhmät, tavoitteet, äänensävy, toimenpiteet ja teemat.

Sisällöt ideoitiin yhdessä Medaffconin asiantuntijoiden kanssa työpajassa, jossa käytiin läpi Medaffconin liiketoiminnan tavoitteita, lääketutkimuksen trendejä, asiakkaiden odotuksia ja asiakkaita kiinnostavia teemoja.

Näiden pohjalta Wise Words rakensi sisältösuunnitelman ja ideoi näkökulmat sisältöihin.

Yhteistyön aikana Medaffconin kävijämäärät verkkosivuilla ovat kasvaneet ja sosiaalisessa mediassa se on tavoittanut uusia yleisöjä.

Yrityksen asiantuntijat ovat oppineet tunnistamaan viestinnällisesti kiinnostavia aiheita ja kertomaan omista tutkimuksistaan myös tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Ammattilaisiin voi luottaa

 

"Olemme olleet vuosia jatkuneeseen yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä. Wise Words tukee viestinnän suunnittelua ja toteutusta ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. Pystyn itse keskittymään enemmän markkinointiin ja tiedän,
että myös viestintä on hoidossa."


Medaffcon

Tuuli Moilanen, Marketing Lead

Haluatko apua viestintäsuunnitelman tekemiseen?