Julkaisu aikuisten oppimisvaikeuksista

Jotpa_lyhenne+pitkä_nimi_RGB

Tilanne ja tarve

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa tukee työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Alkuvuodesta 2023 Jotpa julkaisi Kantar Publicilta tilaamansa kyselytutkimuksen, jossa se selvitti työikäisten kokemuksia jatkuvasta oppimisesta. Tutkimuksesta nousivat esiin vastaajat, joilla oli todettu oppimisvaikeus. kuten lukivaikeus, kirjoitusvaikeus, hahmottamisen vaikeus, matematiikan vaikeus tai jokin muu oppimista hankaloittava asia tai kokemus oppimisvaikeuksien kaltaisista esteistä. Yhteensä tämä ryhmä kattoi noin viidesosan vastaajista. He kokivat muita harvemmin, että oma osaaminen on riittävää nykyiseen työhön nähden tai että he oppivat työssään uusia asioita. Myös heidän luottamuksensa mahdollisuuksiin kehittää omaa osaamistaan työssä pärjätäkseen oli matalampaa kuin muilla.

Jotpa halusi syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista.

Ratkaisu

Jotpa tilasi aiheesta julkaisun: “Jokaisen osaaminen näkyviin - Aikuisten oppimisen vaikeudet, kouluttautuminen ja työelämä”. Julkaisu kuvaa aikuisten oppimisvaikeuksia ilmiönä sekä avaa oppimisvaikeuksien merkitystä työelämän ja koulutuksen näkökulmasta.

Julkaisu on suunnattu työnantajille, oppilaitoksille sekä päätöksentekijöille ja se sisältää käytännön case-esimerkkejä tavoista, joilla erilaiset tavat oppia on otettu huomioon työpaikoilla ja oppilaitoksissa, esim. DHL:ssä, Fazerilla, Starassa ja Diakissa.

Julkaisussa kokemusasiantuntijat kertovat omista kokemuksistaan työelämässä ja opinnoissa ja antavat vinkkejä siihen, kuinka eri tavoin oppivat ja ajattelevat ihmiset voitaisiin huomioida nykyistä paremmin.

Wise Wordsin ja HNY Groupin osakas Anna Niemelä teki julkaisun tiedonhankinnan, haastattelut ja tekstin. Jotpa vastasi julkaisun taitosta. Julkaisu ilmestyi Osaaminen näkyviin -viikoilla lokakuussa 2023. Julkaisun voit lukea tästä.

Haluatko tuottaa oman julkaisun?