Julkinen johtaja -podcast

Fcg_logo_111

Tilanne ja tarve

Parempi johtajuus julkisella sektorilla on yksi Finnish Consulting Groupin viestinnän ja markkinoinnin teemoista. Se linkittyy moneen yhtiön liiketoiminta-alueeseen.

FCG halusi tuoda yhteiskunnalliseen johtamiskeskusteluun julkisen sektorin näkökulmia tilanteessa, jossa sote-uudistus on käynnissä ja hyvinvointialueet ovat aloittamassa toimintaansa.

Lisäksi johtajuudesta ja johtamisesta keskustellaan paljon, mutta yleinen työelämäpuhe on yritysmaailmaan linkittyvää. Julkisen sektorin johtamisesta ja sen erityispiirteistä ei puhuta paljonkaan, vaikka monet julkisen sektorin haasteista linkittyvät nimenomaan johtamiseen.

FCG:llä tunnistettiin, että sillä olisi mahdollisuus ottaa ajatusjohtajan rooli julkisen sektorin johtamista koskevassa keskustelussa.

Ratkaisu

Julkinen johtaja -podcast. Podcastin tavoitteeksi otettiin käyttökelpoisten, konkreettisten ajatusten ja työkalujen tarjoaminen julkisen sektorin johtamisen tason nostamiseksi ja johtajien työn tueksi.

Kahdeksan jaksoa sisältävässä podcast-sarjassa keskusteltiin erityisesti kuntasektorin johtamisen haasteista ja kompleksisuudesta, mutta myös onnistumisista ja suurista mahdollisuuksista vaikuttaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin kehityssuuntiin, kuten ihmisten terveyteen, koulutukseen ja hyvinvointiin.

Vieraiksi kutsuttiin alansa huippuja, kuten Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola, Vantaan entinen kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Helsingin kaupungin ensimmäinen pormestari Jan Vapaavuori ja FCG:n johtava neuvonantaja, pitkän linjan kuntavaikuttaja Eero Laesterä.

Miia Savaspuro toimi podcastin juontajana ja käsikirjoittajana. Tuottajana toimi Suomen Podcastmedia. Julkinen johtaja julkaistiin syksyllä 2023.

Etsitkö ratkaisua sisältötarpeisiin?