Skhole:
Markkinaymmärryksen vahvistaminen

skhole-logo

Tilanne ja tarve

Skhole tuottaa verkkokoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Sen koulutusratkaisu eroaa perinteisestä mallista, jolla koulutuksia on totuttu ostamaan. Yksittäisen koulutuksen sijaan Skhole tarjoaa alustallaan asiakkaalle kiinteään hintaan hyvin monenlaisia koulutuksia.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen muutti pääätöksentekoa ja ostopolkuja julkisella sektorilla.

Skhole halusi selvittää, millaisella prosessilla hyvinvointialue ja sen potentiaalinen iso asiakas tekevät hankintoja ja miten koulutushankinnat perustellaan.

Tavoitteena oli selvittää, miten Skholen kannattaisi paketoida ja myydä palveluaan uusille asiakkaille.

Ratkaisu

Wise Words teki Skholelle puolistrukturoituihin haastatteluihin ja muuhun tiedonhankintaan perustuvan raportin, jossa se määritteli asiakkaiden ostopolun, sen eri vaiheet sekä päätöksentekijät.

Lisäksi se selvitti, mitkä asiat vaikuttavat asiakkaiden koulutushankintoihin ja miten koulutusten nykyistä hankintamallia perustellaan, kuinka hyvin sote-henkilöstölle suositeltu vuosittainen koulutusmäärä toteutuu ja mitkä ovat suosituimpia koulutuksia.

Skhole sai raportista tukea palvelunsa tuotteistamiseen ja myynnin suuntaamiseen.

Haluatko apua tuotteistamisen tueksi?