Strategiat ja suunnitelmat

Sisältöstrategia perustuu organisaation strategiaan ja varmistaa osaltaan sen toteutumista. Sitä laatiessa selvennetään, mitä juuri teidän organisaationne sisällöillään tavoittelee, ja asetetaan strategisen tason tavoitteet. Sisältöstrategia varmistaa, että resurssit käytetään tavoitteiden toteuttamiseen.

Sisältösuunnitelma syntyy sisältöstrategian pohjalta ja sisältää käytännön toimet. Sisältöjen huolellinen suunnittelu helpottaa tekemistä ja varmistaa tulokset. Wise Words auttaa perkaamaan nykyiset sisältönne, tunnistamaan ongelmakohdat ja vahvuudet, hahmottamaan tavoitetilan ja luomaan tämän pohjalta tekemistä ohjaavan, kattavan sisältösuunnitelman.

Sisältösuunnitelma voi olla osa olemassa olevaa viestintäsuunnitelmaa tai se voidaan laatia yhdessä viestintäsuunnitelman kanssa tai sen oheen. Suunnitelma sisältää myös sisällön toteuttamisen prosessit niin, että saatte organisaationne strategisia tavoitteita toteuttavat sisällöt fiksusti tuotettuina.

Tutustu aikaisempiin projekteihin, joissa olemme toteuttaneet sisältöstrategioita ja
-suunnitelmia.

Ota yhteyttä ja pyydä juuri teidän tarpeitanne vastaava tarjous!